1

Temat: eStats 4.9.20

Dzisiaj (08.08.08 ;-)) wydana została pierwsza większa aktualizacja skryptu, zawierająca poza poprawkami błędów także kilka innych zmian. Prawdopodobnie czeka nas jeszcze kilka takich wydań, dodających nową funkcjonalność (i podbijających także przedostatnią cyfrę w wersji ;-)) przed wydaniem pierwszej wersji z serii 5.x, która usunie kompatybilność z PHP 4.

Zmiany:

- dodany generator kodu aktywacyjnego w końcowym etapie instalacji;
- dodana detekcja dwóch przeglądarek i trzech robotów sieciowych;
- dodane nowe mapy: Czechy, Francja, Kanada, Włochy;
- poprawione problemy z niewłaściwym ustawianiem prefiksów tabel baz danych (dotyczy PHP 4);
- poprawki związane z mod_rewrite;
- stała wartość dla blokowania nadmiernego odświeżania strony (2 sekundy);
- zmiana stylu wcięć w bibliotekach na tabulacje;
- kilka innych zmian i poprawek;

Pobieralnia:

ZIP: 736.19 KB.
TAR.BZ2: 501.31 KB.

Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.