1

Temat: eStats 4.0.44 - wersja stabilna

W końcu dostępna jest pierwsza wersja stabilna serii 4.0 big_smile.
Do pobrania w Pobieralni.

Główne zmiany:

- przebudowa instalatora;
- poprawki przy zapisie konfiguracji;
- zmiany w strukturze bazy MySQL i SQLite;
- bardziej przejrzyste opcje zbierania danych za pomocą JavaScript;
- wiele niewielkich poprawek i zmian.

Podziękowania należą się osobom pomagającym w testowaniu nowej wersji, szczególnie Vikalowi, Rebornowi, Kobrze, Fanatykowi, Keitharowi oraz Fumie.

W Historii zmian widnieje wczorajsza data, gdyż miałem problemy z siecią tuż przed planowanym wysłaniem plików na serwer.

W związku ze zmianami w strukturze baz danych, wykonać poniższy kod SQL, odpowiadający używanemu modułowi:

MySQL:

ALTER TABLE `estats_visitors` DROP COLUMN `first`, DROP COLUMN `time`, DROP COLUMN `number`;

Zamiast estats_ wpisz przedrostek tabel użyty podczas instalacji.
Do wykonania kodu możesz użyć phpMyAdmin, konsoli lub skryptu.

SQLite:

DROP TABLE "e_visitors";
DELETE FROM "e_details";
CREATE TABLE "e_visitors" ("uid" integer PRIMARY KEY, "ip" text, "ua" text, "host" text, "referrer" text, "lang" text, "js" text, "cookies" text, "flash" text, "java" text, "screen" text, "info" integer, "robot" text);

Aby wykonać kod możesz użyć skryptu:

<?php
$DB = sqlite_open ('data/estats.sqlite', 0666);
sqlite_query ($DB, 'DROP TABLE "e_visitors";
DELETE FROM "e_details";
CREATE TABLE "e_visitors" ("uid" integer PRIMARY KEY, "ip" text, "ua" text, "host" text, "referrer" text, "lang" text, "js" text, "cookies" text, "flash" text, "java" text, "screen" text, "info" integer, "robot" text);');
?>

Zamiast data/estats.sqlite wpisz ścieżkę dostępu do pliku bazy danych.

Moduł TXT nie wymaga zm

Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.