Using Advanced configuration and description of options

Dzięki temu opracowaniu poznasz znaczenie wszystkich opcji konfiguracyjnych dostępnych w Zaawansowanych oraz dowiesz się jak w pełni korzystać z tego nowego narzędzia.

^ Opis użytkowania

Celem wprowadzenia Zaawansowanej konfiguracji było umożliwienie dokonania praktycznie całej konfiguracji skryptu z jednego miejsca, przy jednoczesnej standaryzacji tego procesu. Zastępuje kartę konfiguracji z wersji 4.0 (dostępną także w nowej wersji, lecz znacznie uproszczoną, w celu ułatwienia konfiguracji mniej zaawansowanym użytkownikom).

Opcje zostały uporządkowane w głównych grupach oraz, gdy jest to potrzebne, także w podgrupach.

Możliwe jest filtrowanie widoku opcji, a także wyświetlenie wszystkich jednocześnie (domyślnie wszystkie grupy i podgrupy są zwinięte).

W każdej chwili dostępna jest możliwość przywrócenia domyślnej wartości opcji (opcje z wartościami różnymi od domyślnych są oznaczane). Dostępna jest także opcja hurtowego przywrócenia domyślnej konfiguracji (zresetowanie wszystkich opcji do początkowych).

Wzór i domyślne wartości opcji są przechowywane w pliku conf/template.php.

Dla każdej opcji podany jest jej typ (ciąg tekstowy, tablica, wartość logiczna lub liczba).

^ Znaczenie opcji

Opis opcji i ich grup oraz podgrup:

 • Stats - ustawienia niezbędne do prawidłowego zbierania danych;
  • Antipixel - antypiksel statystyk (ścieżka dostępu do pliku, względem folderu antipixels/);
  • BlacklistMonitor - zapisuj informacje na temat zignorowanych i zablokowanych wizyt;
  • CountPhrases - zliczaj całe frazy zamiast słów kluczowych;
  • CountRobots - zliczaj roboty sieciowe jak zwykłych użytkowników;
  • IgnoredIPs - ignorowane adresy IP;
  • Keywords - ignorowane słowa kluczowe;
  • LogEnabled - loguj błędy i ważne informacje;
  • LogFile - loguj informacje także do pliku;
  • Referrers - ignorowane strony odsyłające;
  • TimeZone - identyfikator używanej strefy czasowej (zmiana wartości w czasie zbierania danych może spowodować problemy z ich wyświetlaniem itd.);
  • VisitTime - czas po którym wizyta jest naliczana ponownie (s);
  • Backups - konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowych;
   • profile - profil tworzenia kopii zapasowych;
   • replacedata - zastępuj istniejące dane (profil użytkownika);
   • tablesstructure - archiwizuj strukturę tabel (profil użytkownika);
   • time - twórz kopie zapasowe po upływie określonego czasu (s);
   • usertables - tabele do archiwizowania (profil użytkownika);
  • CollectData - wybór grup, dla których mają być zbierane dane;
   • browsers - przeglądarki;
   • cookies - cookies;
   • flash - wtyczka Flash;
   • geoip - geolokalizacja;
   • hosts - hosty;
   • java - Java;
   • javascript - JavaScript;
   • keywords - słowa kluczowe;
   • langs - języki;
   • oses - systemy;
   • proxy - proxy;
   • referrers - źródła;
   • robots - roboty sieciowe;
   • screens - rozdzielczości ekranu;
   • sites - popularność stron;
   • time - czasowe;
   • websearchers - wyszukiwarki;
  • CollectFrequency - częstotliwość zbierania danych;
   • browsers - przeglądarki;
   • cookies - cookies;
   • flash - wtyczka Flash;
   • geoip - geolokalizacja;
   • hosts - hosty;
   • java - Java;
   • javascript - JavaScript;
   • keywords - słowa kluczowe;
   • langs - języki;
   • oses - systemy;
   • proxy - proxy;
   • referrers - źródła;
   • robots - roboty sieciowe;
   • screens - rozdzielczości ekranu;
   • sites - popularność stron;
   • time - czasowe;
   • websearchers - wyszukiwarki;
 • GUI - ustawienia zachowania interfejsu użytkownika;
  • BlockedIPs - zabroń przeglądania statystyk dla wybranych adresów IP;
  • CheckVersionTime - odstęp czasu pomiędzy sprawdzaniem dostępności nowej wersji (s) (0 - aby wyłączyć sprawdzanie);
  • ChartsType - typ wykresów w Statystykach czasowych
  • DefaultLanguage - domyślny język;
  • DefaultTheme - domyślny motyw;
  • GDEnabled - używaj rozszerzenia GD (generowanie map i wykresów), gdy możliwe;
  • Header - składnia nagłówka strony;
  • MapLink - link do wskazywania lokalizacji na mapie (parametry: {latitude}, {longitude});
  • Pass - hasło dostępu do statystyk (pozostaw puste, jeśli mają być ogólnodostępne, zakodowane z użyciem md5 ());
  • WhoisLink - link do whois (parametr {data});
  • DBCache - ustawienia cache danych pobieranych z bazy danych (czas w sekundach);
   • detailed - Statystyki Szczegółowe;
   • others - pozostałe;
   • time - Statystyki czasowe;
  • Detailed - konfiguracja Statystyk szczegółowych;
   • amount - liczba pozycji wyświetlanych w Szczegółowych;
   • compactold - usuwaj Szczegóły starych wizyt;
   • period - ilość dni, z których wyświetlane są dane szczegółowe (0 - wyświetlaj wszystkie);
   • detailsamount - liczba pozycji wyświetlanych w Szczegółach wizyty;
   • keepalldata - zachowaj wszystkie dane (bez okresowego kasowania);
   • maxpages - maksymalna ilość stron z danymi dostępna dla użytkownika (0 - wszystkie dostępne);
  • GroupAmount - ustawienia liczby wyświetlanych elementów;
   • browsers - przeglądarki;
   • cities - miasta
   • continents - kontynenty
   • cookies - cookies;
   • countries - kraje;
   • flash - wtyczka Flash;
   • hosts - hosty;
   • java - Java;
   • javascript - JavaScript;
   • keywords - słowa kluczowe;
   • langs - języki;
   • oses - systemy;
   • proxy - proxy;
   • referrers - źródła;
   • robots - roboty sieciowe;
   • screens - rozdzielczości ekranu;
   • sites - popularność stron;
   • vbrowsers - wersje przeglądarek;
   • voses - wersje systemów;
   • websearchers - wyszukiwarki
  • Path - ustawienia przekazywania zmiennych w adresie;
   • mode - używaj przyjaznych adresów (wymaga poprawnego definiowania PATH_INFO przez serwer);
   • prefix - prefiks adresu;
   • separator - separator adresu (oddziela główną część adresu od parametrów przekazywanych metodą GET);
   • suffix - sufiks adresu;
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-06 17:28:45 CET

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

Albert Einstein