Documentation

Documentation is assigned for series 4.9 (or other, if written) and is available only in Polish at the moment.

If You have an idea for new article or for extend one of existing, You should make proposal at forum.

UWAGA! Część artykułów opisuje wczesne wersje serii 4.9, które znaczącą różnią się od wersji 4.9.50 i nowszych w architekturze kodu. Materiały te będą stopniowo aktualizowane w celu uwzględnienia istotnych zmian.

Available materials

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein