Construction of configuration file

Ten artykuł opisuje budowę głównego pliku konfiguracyjnego oraz znaczenie zmiennych w nim zawartych.

Spis treści

^ Wprowadzenie

Plik conf/config.php zawiera podstawową konfigurację kilku niezbędnych do działania skryptu opcji (ponadto zawiera specyficzne dla każdego modułu opcje konfiguracji danego typu bazy danych). W przypadku braku tego pliku, lub uszkodzenia powodującego ubytek pewnych danych, automatycznie rozpocznie się proces instalacji (o ile istnieje plik install/index.php). Z tego powodu zaleca się bardzo ostrożną edycję tego pliku, tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zawartość tego pliku jest generowana na samym końcu instalacji, należy potem utworzyć ten plik i zapisać go z podaną zawartością w celu ukończenia procesu.

^ Budowa

Przykładowy plik konfiguracyjny (wygenerowany dla modułu SQLite):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$DBType = 'SQLite';
$DBID = '1834636efc1ae3ba';
$DataDir = 'data/';
$AdminBoard = 1;
$Gzip = 0;
$PConnect = 1;
define ('eStats', 1192553813);
define ('eStatsVersion', '4.9');
?>

Znaczenie zmiennych obowiązkowych:

  • $DBType - identyfikator modułu bazy danych;
  • $DBID - unikalny przedrostek nazwy pliku wykorzystywany przy generowaniu cache itd.;
  • $DataDir - położenie katalogu danych (domyslnie data/);
  • $AdminBoard - zmienna determinująca, czy panel administracyjny jest aktywny, czy nie ( 0 - nie, 1 - tak);
  • $Gzip - zmienna decydująca o tym, czy nastąpi próba włączenia kompresji gzip dla stron z przeglądaem danych;
  • eStatsVersion - stała zawierająca oznaczenie serii skryptu;
  • eStats - stała determinująca czy skrypt został zainstalowany, czy nie (w przypadku jej niezdefiniowania, rozpoczęty zostanie proces instalacji), zawiera czas instalacji (uniksowy znacznik czasu);

^ Zakończenie

Edycja tego pliku jest wysoce niezalecana, ale jeśli musisz jej z jakichś powodów dokonać i jesteś pewny, że nie przyniesie to negatywnych skutków, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zrobić ;-). Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadaj je na forum.

Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15 20:04:13 CET

Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.

Albert Einstein