General instructions

W tym artykule zostało zawarte kilka podstawowych zasad, które są stosowane w eStats.

^ Styl kodowania

Zaleca się stosowanie poniższych reguł kodowania w przypadku pisania komponentów dla skryptu:

 • [PHP, JS] Klamry ({}) używane są tylko jeśli warunek, pętla lub inne zawierają więcej niż jedną instrukcję, lub użycie klamry podyktowane jest zwiększeniem przejrzystości (np. w celu uniknięcia powstania długich linii kodu);
 • [PHP, JS] Klamry otwierane są w linii warunku lub pętli (jedna spacja odstępu od zamknięcia nawiasu) a jej zamknięcie powinno znajdować się w nowej linii na wysokości otwarcia nawiasu warunku, przykład:
  1
  2
  3
  4
  
  if ($Zmienna) {
    zrob_cos ();
    zrob_cos_innego ();
    }
 • [PHP, JS] Spacje są stosowane jako odstępy (tabulacje są niezalecane);
 • [PHP, JS] W przypadku elementów dużych tablic używane są tabulacje (każdy element tablicy występuje w nowej linii), pod tablice używają kolejnego poziomu wcięć itd., przykład:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  $Array = array (
    array (
      'wartość',
      'wartość'
      'klucz' => array (
        'wartość'
        )
      ),
    'wartość'
    );
 • [CSS] Po nazwie selektora używamy spacji, a następnie otwieramy klamrę, każda instrukcja musi być poprzedzona znakiem tabulacji, wewnątrz instrukcji używamy tylko niezbędnych spacji, zamknięcie klamry poprzedzamy znakiem tabulacji, przykład:
  1
  2
  3
  4
  5
  
  body {
    min-height:100%;
    text-align:center;
    background:url(images/body.png) center repeat-y;
    }
 • [PHP, JS] Nazwy funkcji zapisujemy małymi literami, używamy znaku podkreślenia (_) aby zastąpić spacje (w JS nie używamy tego znaku, a pierwszy znak każdego kolejnego wyrazu używamy dużej litery), nazwy funkcji nie powinny zawierać skrótów;
 • [PHP] nazwy funkcji zapisujemy małymi literami, używamy znaku podkreślenia (_) aby zastąpić spacje, nazwy funkcji nie powinny zawierać skrótów;
 • [(X)HTML] Każdy ważniejszy znacznik (otwarcie i zamknięcie) powinien znajdować się w nowej linii, kod musi się walidować, a atrybuty powinny być używane w podobnej kolejności;
 • [PHP, JS] Komentarze (jeśli są niezbędne) powinny być pisane w języku angielskim (poza tymi w plikach tłumaczeń, tam obowiązuje język tłumaczenia);
 • [PHP] W przypadku, gdy nie można załadować niezbędnego pliku lub wykonać niezbędnej operacji, można skorzystać z funkcji e_error_message () aby poinformować użytkownika o błędzie krytycznym;

^ Licencjonowanie

Preferowane formy licencjonowania komponentów (motywy, wtyczki, antypiksele) to GPL, LGPL i inne wolne licencje.

Licencja GPL lub LGPL (lub kompatybilna) jest wymagana dla elementów, które mogłyby stać się częścią głównego skryptu (np. domyślny motyw, tłumaczenia).

^ Inne

Stosować należy wyłącznie kodowanie UTF-8.

Nazwy katalogów i plików nie mogą zawierać spacji oraz znaków spoza angielskiego alfabetu.

Nazwy funkcji, zmiennych, katalogów i plików powinny być zapisane w języku angielskim.

Dla skryptów PHP wymagana jest zgodność z >= 4.3.

Określenie grupa dotyczy poszczególnych tabel danych (np. Języków) w Ogólnych i Technicznych.

Ostatnia modyfikacja: 2008-02-18 22:17:49 CET

Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.

Albert Einstein