Post install configuration

Z tego artykułu dowiesz się co należy zrobić tuż po zakończeniu instalacji skryptu.

Po zakończeniu instalacji należy przejść na kartę Konfiguracji i dokonać, jeśli jest to niezbędne, ustawień po instalacyjnych. Dostępne ustawienia to:

  • Hasło dostępu do statystyk (opcjonalne);
  • Czas, po którym wizyta ma być naliczana ponownie;
  • Czy mają być zapisywane logi błędów i ważnych informacji;
  • Czy słowa kluczowe mają być liczone jako całe frazy, czy pojedyncze słowa;
  • Używany antypiksel (wyświetlany przy zbieraniu danych);
  • Domyślny motyw statystyk;
  • Tryb przekazywania zmiennych w adresie (czy mają być używane przyjazne adresy lub mod_rewrite);

Ponadto możemy dokonać zmiany hasła administratora, włączyć lub wyłączyć tryb konserwacji, tryb edycji oraz (de) aktywować zbieranie danych.

Ostatnim krokiem jest upewnienie się, że zbieranie danych zostało aktywowane oraz należy umieścić kod aktywujący zbieranie danych na stronach monitorowanej witryny.

Aby statystyki zaczęły zliczać odwiedziny musisz umieścić na monitorowanych stronach kod (aby skrypt działał prawidłowo serwer musi umożliwiać wykonywanie kodu PHP w pliku strony!):

1
2
3
4
5
6
<?php
define ('ESTATS_COUNT', 1);
define ('ESTATS_ADDRESS', '[ADDRESS]');
define ('ESTATS_TITLE', '[TITLE]');
@include ('[PATH]');
?>

Gdzie:
[TITLE] - jeśli kodowanie znaków podstrony jest inne niż UTF-8, to nie używaj w nim znaków spoza angielskiego alfabetu;
[ADDRESS] - adres podstrony (bez http://adres.strony.pl, np. /index.php?strona=glowna);
[PATH] - ścieżka dostępu do pliku stats.php w katalogu estats/, np. ../katalog/estats/stats.php.

Jeśli użyjesz poniższego kodu, to wszystkie pominięte parametry zostaną wygenerowane automatycznie (tytułem strony będzie jej adres):

1
2
3
4
<?php
define ('ESTATS_COUNT', 1);
@include ('[PATH]');
?>

Aby działało zbieranie informacji o rozdzielczościach ekranu, wersji wtyczki Flash itd. należy umieścić ponadto gdzieś na stronie następujący kod:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<noscript>
<a href="http://estats.emdek.cba.pl/">
<img src="[PATH]stats.php?count=[COUNT]" alt="eStats" title="eStats" />
</a>
</noscript>
<script type="text/javascript">
var eCount = [COUNT];
var ePath = '[PATH]';
var eTitle = '[TITLE]'; // opcjonalnie
var eAddress = '[ADDRESS]'; // opcjonalnie
var eAntipixel = '[ANTIPIXEL]'; // opcjonalnie
</script>
<script type="text/javascript" src="[PATH]stats.js"></script>

Gdzie:
[PATH] - ścieżka dostępu do katalogu estats, np. /katalog/estats/;
[COUNT] - 0 - zbieraj tylko dane techniczne, 1 - zbieraj wszystkie dane (tylko gdy nie używasz kodu PHP);
[ADDRESS] - adres podstrony, np. /katalog/podstrona.html (opcjonalnie);
[TITLE] - tytuł podstrony (opcjonalnie);
[ANTIPIXEL] - wybrany antypixel dla podstrony, np. default/silver.png (opcjonalnie).

Linii z parametrami oznaczonymi jako opcjonalne nie można usunąć, należy pozostawić puste wartości dla użcia wartości pobranych ze strony lub domyślnych.

Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15 20:10:28 CET

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein