Przeglądarka kodu

Na tej stronie możesz przejrzeć kod plików skryptu.

1

Audiatur et altera pars.
Trzeba wysłuchać i drugiej strony.

Seneka Młodszy