Mapa strony

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates