Przeglądarka kodu

Na tej stronie możesz przejrzeć kod plików skryptu.

1

Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych.

Blaise Pascal