Przeglądarka kodu

Na tej stronie możesz przejrzeć kod plików skryptu.

1

Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi.

Albert Einstein