Objaśnienie kodów logów

To mini opracowanie zawiera listę kodów logów wraz z ich znaczeniem.

Lista kodów:

 • 0 - eStats zostało zainstalowane;
 • 1 - Wersja eStats została zmieniona (zawiera informację z jakiej do jakiej wersji);
 • 2 - Konfiguracja została zmieniona;
 • 10 - Administrator zalogował się (zawiera IP);
 • 11 - Nieudana próba logowania do panelu (zawiera IP);
 • 12 - Hasło administratora zostało zmienione;
 • 13 - Nieudana próba zmiany hasła administratora;
 • 14 - Użytkownik zalogował się (zawiera IP);
 • 15 - Nieudana próba logowania użytkownika (zawiera IP);
 • 20 - Wykonana została kopia zapasowa (zawiera identyfikator kopii zapasowej);
 • 21 - Nieudana próba wykonania kopii zapasowej;
 • 22 - Usunięto kopię zapasową (zawiera identyfikator kopii zapasowej);
 • 23 - Nieudana próba usunięcia kopii zapasowej (zawiera identyfikator kopii zapasowej);
 • 24 - Przywrócono dane z kopii zapasowej (zawiera identyfikator kopii zapasowej);
 • 30 - Usunięto całość danych;
 • 31 - Usunięto dane z wybranych tabel (zawiera nazwy tabel);
 • 32 - Usunięto kopie zapasowe;
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15 18:59:12 CET

Nasze dni są policzone - przez statystyków.

Stanisław Jerzy Lec