Mini statystyki

W tym artykule znajdziesz opis umieszcania podsumowania statystyk na stronie.

Skrypt od wersji 4.9 umożliwia wygodniejsze umieszczenie podsumowania wizyt na dowolnej stronie w ramach witryny, dla której zbierane są dane.

Podsumowanie możemy wyświetlać na dowolnej stronie zawierającej kod aktywujący zbieranie danych. Aby umieścić go także na innych stronach należy dodać poniższy kod:

1
2
define('ESTATS_MINISTATS', 1);
include ('estats/stats.php');

Aby wyświetlić podstawowe informacje najwygodniej jest skorzystać z metody EstatsCore::summary(), która zwraca tablicę asocjacyjną z podstawowym podsumowaniem (te same dane są wyświetlane w Statystykach ogólnych).

Lista kluczy tablicy, wraz z opisem zawartości:

  • unique - liczba unikalnych odwiedzin;
  • views - liczba odsłon;
  • excluded - liczba wykluczonych;
  • most - tablica z liczbą (klucz amount) i datą (klucz time) największej liczby odwiedzin unikalnych;
  • lasthour - ostatnia godzina;
  • last24hours - ostatnie 24 godziny;
  • lastweek - ostatni tydzień;
  • lastmonth - ostatni miesiąc;
  • lastyear - ostatni rok;
  • online - liczba gości online (ostatnie pięć minut).

Dane należy następnie wyświetlić przy użyciu własnego kodu, np:

1
2
3
$Data = EstatsCore::summary();
echo 'Liczba osób online: '.$Data['online'].'<br />
Najwięcej odwiedzin: '.$Data['most']['amount'].' ('.($Data['most']['amount']?date('d.m.Y', $Data['most']['time']):'-').')';

Powyższy kod wyświetli informacje na temat liczby osób online oraz maksymalnej liczbie unikalnych odwiedzin wraz z datą.

To co wyświetlisz na swojej stronie zależy wyłącznie od Twoich potrzeb i inwencji twórczej. ;-)

Ostatnia modyfikacja: 2011-01-10 21:20:18 CET

Śmierć jednostki to tragedia, śmierć miliona to statystyka.

Józef Stalin