De instalacja skryptu

W tym artykule zawarto podstawowe informacje na temat de instalacji skryptu.

De instalacja polega na usunięciu całego katalogu statystyk (domyślnie estats/) oraz na usunięciu (za pomocą odpowiedniego narzędzia) tabel z bazy danych (nie dotyczy SQLite - używa pliku danych w katalogu data/). Tabele skryptu można rozpoznać po ustawionym w czasie instalacji przedrostku (domyślnie estats_).

Jeśli chcesz zachować kopię zapasową danych i konfiguracji, to użyj narzędzi zawartych w panelu oraz zrób kopię zapasową pliku conf/config.php oraz ewentualnie innych, które zostały zmodyfikowane.

Ostatnia modyfikacja: 2007-04-20 09:59:54 CET

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

św. Paweł z Tarsu