Błąd

Strona o podanym adresie nie istnieje!

Bo nas sam Pan uczył temu: Chcesz - li sam brać, daj drugiemu.

Mikołaj Rej