Przeglądarka kodu

Na tej stronie możesz przejrzeć kod plików skryptu.

Ostatnia modyfikacja
Rozmiar
Nazwa
03.08.2009 17:03:32
0 B
html index.html

Bo nas sam Pan uczył temu: Chcesz - li sam brać, daj drugiemu.

Mikołaj Rej