Przeglądarka kodu

Na tej stronie możesz przejrzeć kod plików skryptu.

Ostatnia modyfikacja
Rozmiar
Nazwa
10.09.2010 10:17:30
2 B
html index.html

Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru.

Fryderyk Engels